Koji su uzroci vrtoglavica?

VRTOGLAVICA, SIMPTOM ILI BOLEST?

Uzroci vrtoglavica mogu biti različiti. Ako je reč o oštećenjima različitih moždanih struktura, uzrok je centralnog porekla, pri oštećenjima struktura unutrašnjeg uha, uzrok je perifernog porekla, a vrtoglavice koje nastaju npr. zbog upotrebe nekih lekova, pada krvnog pritiska I drugih različitog uzroka, infekcija, bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, vaskulitisa, bolesti krvi kao što su anemija, policitemija ili disproteinemije, govorimo o uzrocima sistemskog porekla. Odnos između perifernih i centralnih uzroka vrtoglavica je 6 : 1.

Kod perifernih oštećenja uz vrtoglavicu je češće prisutan gubitak sluha, mučnina, povraćanje, znojenje i specifičan neurološki znak – nistagmus (tj. nevoljni trzaji očne jabučice u određenom smeru) koji je pokazatelj poremećene funkcije centra za ravnotežu u unutrašnjem uhu. U zavisnosti od mesta oštećenja, različita je brzina i smer nevoljnih trzaja očne jabučice. Centralni uzroci vrtoglavice su ređi.

Sistemski uzroci mogu zahvatiti periferne i/ili centralne strukture. Osim u slučajevima kada je vrtoglavica izazvana otrovnim proizvodima, obično postoje i drugi neurološki znaci i ispadi. Ukoliko se sumnja na infarkt moždanog stabla, ili malog mozga, neophodno je bolničko lečenje.

Vrtoglavice delimo i u nekoliko kategorija, a to su: vertigo, sinkope i presinkope, poremećaj ravnoteže i neodređene vrtoglavice.

Pod pojmom vertiga podrazumevamo iluziju kretanja bolesnika ili njegove okoline. Osećaj takve vrtoglavice opisuje se kao okretanje oko ose, ljuljanje ili naginjanje, često praćeno vegetativnim simptomima kao što su mučnina, povraćanje i strah, zatim neravnoteža i nistagmus sa zamagljenjem vida ili bez toga. U podlozi je poremećaj srednjih ili perifernih nervnih puteva vestibularnog aparata (centra za ravnotežu). Povezanost vertiga i vegetativnih simptoma pripisuje se brojnim vezama između vestibularnih i autonomnih centara.

Sinkope ili presinkope podrazumevaju osećaj neposrednog gubitka svesti ili nesvestice. Često su praćene neprijatnim osećajem, mučninom, strahom i prolaznim obostranim gubitkom vida. Do takvog poremećaja dolazi u slučajevima kada je količina cirkulacije u mozgu nedovoljna za njegovu snabdevenost kiseonikom i glukozom. Sinkope ili presinkope obično su posedica cirkulatornog poremećaja ili poremećaja srčanog ritma.

Kod bolesnika koji imaju neusklađenost ulaska informacija iz organa koji služe prostornoj orijentaciji, reč je o poremećaju ravnoteže, odnosno osećaju neravnoteže, nesigurnosti ili „pijanstva“ bez vrtoglavice. Uzrok takvom stanju je poremećaj sistema za održanje ravnoteže u unutrašnjem uhu, sistema za vid, dubokog I površnog senzibiliteta, kao I oštećenja maloga mozga ili delova mozga koji su odgovorni za nevoljne pokrete.

Kod pacijenata sa emocionalnim poremećajima pojavljuje se neodređena vrtoglavica, a nastaje kao posledica hiperventilacije, tj. ubrzanog disanja. Obično je reč o „laganoj ošamućenosti“, omaglici ili strahu od padanja što se razlikuje od vrtoglavice, presinkope ili neravnoteže koje su prethodno opisane. Svi oblici vrtoglavice mogu izazvati strah.

Uzroci vrtoglavica

Najvažniji uzroci vrtoglavica su: centralni ili periferni poremećaji i oštećenja, osećaj preteće nesvestice (sinkope), sindrom dizekvilibrijuma te loše definisane vrtoglavice.

Uzrok glavobolja »

LEČENJE

Lečenje vrtoglavica zavisi od njihovog uzroka. U slučaju jakih vrtoglavica praćenih mučninom i povraćanjem potrebna je simptomatska terapija koja se sastoji od rehidratacije (nadoknada tečnosti na usta ili u infuzijama), primenom lekova protiv mučnine i za smirenje.

Ako je uzrok periferni, najčešće nije potrebna druga terapija, osim u slučajevima zapaljenja kada se daju i antibiotici. Kod sistemskih oboljenja, način lečenja odredjuje vrsta oboljenja. Kada je reč o vrtoglavicama koje se provociraju položajima glave, nakon smirenja tegoba preporučuje se sprovođenje specijalno profilisanih vežbi.

Kod centralnih uzroka vrtoglavica najčešće je reč o infarktu mozga, tj. moždanom udaru u području moždanog stabla ili maloga mozga, i terapija se u načelu sprovodi prema principima lečenja moždanog udara.

Kod demijelinizacionih oboljenja primjenjuje se terapija specifična za njih, a kad je reč o tumorima, terapija je operativna.

Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com