Išijas

Išijas, odnosno lumboišijalgija je najčešće posledica diskus hernije između petog slabinskog i prvog krsnog pršljena. Veliki socijalno-medicinski značaj išijasa proističe iz činjenice da je ovo veoma učestala bolest koja populaciju radno najaktivnijih ljudi dugotrajno onesposobljava za radnu aktivnost. Prerano starenje i degenerativne promene intervertebralnih diskusa svakako su osnovni uzrok ove bolesti koja se naziva diskopatijom.

Nastanak diskus hernije

Međupršljenski prostor čini vezivno tkivo koje se naziva anulus fibrozus, a koje u središtu ima želatinozno jezgro koje nazivamo nukleus pulpozus. Prilikom neadekvatnih pokreta, a naročito prilikom podizanja tereta iz savijenog položaja dolazi do pucanja anulusa fibrozusa i prolapsa (isticanje želatinoznog jezgra kroz nastalu pukotinu) nukleusa pulpozusa ka nervnim korenovima ili ka spinalnom( kičmenom) kanalu. Ovaj akcident se naziva diskus hernija i ukoliko se locira u zadnjim i bočnim delovima međupršljenskog prostora obično vrši pritisak na nervne korenove.

Tipovi i karakteristike diskus hernije

Diskus hernija slabinskog (lumbalnog) i krsnog (sakralnog) dela kičme je najčešća između petog slabinskog i prvog krsnog pršljena sa pritiskom na prvi krsni koren. Nešto ređe se diskus hernija javlja između četvrtog i petog slabinskog ili trećeg i četvrtog slabinskog pršljena.

U istoriji bolesti pacijent navodi najčešće više nastupa bolova u predelu slabinske (lumbalne) kičme posle naprezanja. Ovaj bol nazivamo lumbago. U progresiji bol se širi ka zglobu kuka, gluteusnom mišiću, zadnjem delu butine, lista i stopala sve do prstiju.

Bol koji može biti praćen i trnjenjem, nekad i smanjenim osećajem na određenim delovima noge nazivamo lumboischialgia. Intenzitet bola se povećava pri pokretu i naprezanju, kao i istezanju živca, te pacijent zauzima položaj sa savijenom nogom u zglobu kuka i kolena.

Obično na mestu diskus hernije postoji bolna osetljivost kičme uz grč (spazam) okolnih (paravertebralnih) mišića. Takođe se može javiti i slabost muskulature cele noge i smanjen tonus (prirodna napetost) mišića. Najčešće kod mišićne slabosti je prisutna nemogućnost stajanja na prstima ili peti noge koja je zahvaćena išijasom.

Elektromioneurografija – EMNG »

Ukoliko se diskus hernija dogodi između drugog i trećeg, odnosno trećeg i četvrtog lumbalnog (slabinskog) pršljena, bol je intenzivan u preponi i prednjem delu butine sa slabošću mišića prednje strane buta (m.quadriceps).

Dijagnoza išijasa

Dijagnoza se postavlja na osnovu istorije bolesti koju dobijamo od pacijenta i neurološkog pregleda. Ponekad je dijagnostiku potrebno dopuniti rendgenskim snimkom LS (lumbo-sakralne) kičme, CT-om (skener) ili NMR (magnetna rezonanca) LS kičme.

Lečenje išijasa

Lečenje išijasa može biti medikamentozno (primena analgetika, kortikosteroida i miorelaksanasa) u akutnoj fazi. Produženo lečenje obično podrazumeva fizikalnu terapiju. U ređim slučajevima lečenje išijasa zahteva hiruršku intervenciju, Obično se hirurška intervencija preduzima u slučajevima kada bol u zahvaćenoj nozi i pored intenzivne medikamentozne i produžene fizikalne terapije traje duže od tri meseca ili postoji značajna mišićna slabost, odnosno postoji smetnja kontrole sfinktera (kontrola mokrenja ili kontrola analnog sfinktera).

Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com