Fejslifting: anatomija lica i moguće komplikacije

Fejslifting se isključivo obavlja sa jednim ciljem, a to je za podmlađivanje lica pacijenta. Da bi se uopšte mogla uzeti u obzir hirurška procedura, neophodno je zaključiti promene u anatomskom smislu lica, te pristupiti stručno rešavanju problema.

Posebna pažnja se posvećuje dubljim anatomskim strukturama, gde su efekti starenja najvidljiviji (platysma, tj. pljosnati mišić, jedrina obraza i orbicularis oculi, tj kružni mišić oka). Pomenuti mišići su od posebne važnosti jer oni određuju položaj, na primer, brade (platysma), kao i povećano smanjenje nazolabijalne linije (povlačenjem masti iz obraza) itd…

Tek četvrto mesto zauzima koža kao faktor starenja lica. Stoga se smatra da su pedesete ili i mlađe godine idealne za korekciju lica, to jest za fejslifting. Fejslifting ne podrazumeva samo zatezanje kože. U nekim slučajevima se koristi i botoks ili liposkulptura – posebno kada je reč o marionet linijama.

Kontraindikacije fejsliftinga

Iako kontraindikacije nastaju nestručnošću hirurga ili većinom neodgovornošću pacijenta, one mogu da budu ozbiljan fizički i psihološki problem. Iako se apsolutne kontraindikacije smatraju isključivim, mogućnost od komplikacija je znatno viša kod pacijenata koji su pušači ili boluju od povišenog krvnog pritiska, dijabetesa.

Ovakve komplikacije se iskazuju ponajviše na slabom zarastanju tkiva. Bar nedelju dana pacijenti ne bi trebalo da konzumiraju aspirin ili neke druge razređivače krvi, kako bi pomogli zarastanju rana.

Međutim, treba naglasiti da kontraindikacije nisu samo fizičke prirode. Ukoliko postoji tendencija ka psihijatrijskim oboljenjima koja vode do nerealnih očekivanja hirurškog zahvata, to se smatra takođe kontraindikacijom.

Hirurška anatomija lica

Facijalni nerv tj. živac lica je prvi od pomena. Naime, disekcija lica na dubljem nivou biva daleko sigurnija od površinske disekcije, jer je cilj da se hirurški proces odradi ispod svih glavnih živaca kako se oni ne bi oštetili. Postoje izuzeci kao što je mentalni živac, Mišić podizač usnog ugla (levator anguli oris) itd.

Stoga se disekcija vrši daleko ispod površine gde se pomenuti živci nalaze. Ovim je moguće kontrolisati tkivo i pomeriti ga naviše ka nazolabialnoj liniji bez oštećenja grana facijalnog živca.

Takođe, posebno mesto zauzimaju ligamenti koji spajaju mišiće sa facijalnom kosti. Postoje četiri ligamenta ove vrste. Neki od njih spajaju tkivo sa dermisom, a drugi sa kožom i kosti – suprotstavljaju se gravitaciji.

Komplikacije fejsliftinga

Najčešće komplikacije nakon fejsliftinga bivaju vid oštećenja aurikularnog živca čije krake je moguće oštetiti pri podizanju sternokleidomastoidnog mišića, kao i krvarenje. Ukoliko dođe do većeg krvarenja, pacijent mora da se mobiliše u operacionoj sobi. Nije isključiva i nekroza (odumiranje) delova kože ili infekcija. Iako će i najstručniji hirurg raditi korekciju lica, komplikacije nisu isključive.

Na primer, reakcija na anesteziju može da bude znatna komplikacija. Hematom ili ugrušana krv, posebno ako nastaje kao arterijalno krvarenje koje dalje uzrokuje dispneju – nedostatak udisanog vazduha. Hematomi nastaju tipično u roku prvih 24 sata od operacije.

Da biste izbegli gore napisano, strogo se pridržavajte saveta vašeg proverenog hirurga. Poslušajte savete, oni su za vaše zdravlje i lepši izgled. Moguće je podmladiti svakoga, ali to isto zahteva odgovornost i odricanja, bar odmah nakon operacije.

Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com